Rotary Gdańsk Centrum w Magazynie Gdańskim

Artykuł o Rotary Gdańsk Centrum w Magazynie Gdańskim:

“Służba ponad własne interesy – Rotarianie w Polsce Kluby Rotary w Polsce, należące do Rotary International, są otwartymi stowarzyszeniami zrzeszającym wybitnych przedstawicieli różnych zawodów z całego świata, których celem działania jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju.  Rotary światowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 32000 klubów w 203 krajach i regionach geograficznych. Rotary International rozpoczęło działalność w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieści się w Evanston, Illinois, U.S.A. Biura pomocnicze znajdują się w 9 krajach na 5 kontynentach. Członkami klubu Rotary mogą zostać tylko osoby zaproszone przez Klub, nie można się po prostu do klubu zapisać. Rotarianie spotykają się raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiają programy działania dla dobra innych. Rotary realizuje swoją misję poprzez konkretną pomoc, udzielaną osobom znajdującym się w potrzebie, chorym, inwalidom. w ramach ponad 50000 programów Klubów Rotary na całym świecie. Rotary umożliwia corocznie pogłębianie wiedzy ponad 9 000 uczniów szkół średnich na studiach za granicą. Natomiast Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę między narodami. Rotary Club Gdańsk CentrumGdański  Rotary klub zarejestrowany został 4 lutego br. 15 marca br. w restauracji VNS w Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie,  podczas którego przekazano podziękowania oraz wylicytowano na cele charytatywne obraz zwycięzcy aukcji, Dariuszowi Michalczewskiemu. Obraz autorstwa Wojciecha Żekało został zlicytowany w ramach aukcji podczas podczas bankietu charytatywnego   w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku w lutym br.   – W spektaklu musicalowym Oliver Twist zaprezentowała się wówczas grupa musicalowa Akademii Artystycznej, a Rotary Club Gdańsk Centrum, zbierał pieniądze na warsztaty artystyczne. W taki sposób nowy club rotariański w Gdańsku rozpoczął  swoje działania na rzecz innych ludzi. Do Rotary Club Gdańsk Centrum należy również wieloletni sympatyk Magazynu Gdańskiego, gdański przedsiębiorca działający od lat w branży turystycznej – Hasan Ciftci, z którym rozmawia Brygida Susko.Hasan, działasz od wielu lat w branży turystycznej; dużo podróżujesz; obsługujesz międzynarodowe grupy turystów; posiadasz w Gdańsku biuro podróży ONUR,  a teraz jeszcze nowa działalność w Rotary Club. Znajdziesz na to czas? – Urodziłem się społecznikiem. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Dzięki swojej dotychczasowej działalności w branży turystycznej, ciągłym podróżom i licznym kontaktom, mam sporo ciekawych pomysłów, które mogą być przydatne i wzbogacające w służbie na rzecz drugiego człowieka. Do Rotary Club Gdańsk Centrum zaprosili mnie koledzy. Wiedzieli, że mogę rozwijać swoje działania dla innych ludzi wspólnie z nimi w ramach klubu Rotary – organizacji która daje takie właśnie możliwości. Club Rotary stwarza swoim członkom ogromne możliwości działania w dobrym celu, na rzecz innych – potrzebujących, słabszych czy niezamożnych ludzi. Otwiera przed nami świat, a więc mogę się tu spełniać i realizować w służbie dla drugiego człowieka. – Jak to się przekłada na działalność w Gdańsku? W Gdańsku żyję od siedemnastu lat. Jestem z pochodzenia Turkiem, ale kiedy pokochałem swoją obecną żonę – Polkę, przyjechałem za nią do Gdańska. Dziś mogę powiedzieć, że stałem się Polakiem i Polska w moim sercu to jest teraz mój kraj. Tu mam rodzinę i pracę. Pokochałem miasto mojej żony. Uważam, że Gdańsk jest wyjątkowym miastem. Dzięki świetnej komunikacji oraz nowoczesnym inwestycjom, jakie tu powstały w ostatnich latach, a które ułatwiają życie przedsiębiorcom prowadzącym tu swój biznes, Gdańsk, nie waham się tego powiedzieć – staje się nowym centrum Europy! Wybrałem Gdańsk na swoje miejsce do życia, dlatego chcę też aktywnie działać w Rotary Club Gdańsk Centrum wspólnie z ciekawymi, o podobnych poglądach ludźmi, których tu spotkałem, by wspólnymi siłami zdziałać coś dobrego dla innych ludzi a dzieciom i wnukom pozostawić nie tylko dobre imię ale także lepszy, zamożniejszy i bezpieczny kraj i nasz pomorski region a Gdańsk jako nowe centrum Europy! Życzę zatem spełnienia tak wspaniałych marzeń, Dziękuję za rozmowę.”