Wizyta Gubernatora Dystryktu 2231 Krzysztofa Kopycińskiego

16 lutego 2017 roku gościliśmy na spotkaniu w Klubie RC Gdańsk Centrum Gubernatora RI Dystryktu 2231 Krzysztofa Kopycińskiego. Było to pierwsze oficjalne spotkanie, dzięki któremu mogliśmy się lepiej poznać, wysłuchać wielu cennych rad oraz przedstawić Gubernatorowi nasze plany i zamierzenia na przyszłość, wymienić się opiniami i doświadczeniem w zakresie służby na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy Gubernatorowi za wiztę.