🎗Żegnamy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Panie Prezydencie,

Dziękujemy za dobrą współpracę, życzliwość i uśmiech. Odszedł dobry gospodarz, mądry polityk, społecznik i wolontariusz, ale przede wszystkim dobry człowiek. Tacy ludzie będą żyć w nas, bo pamięć nie zostanie zatracona.

Z głębokim żalem i w imieniu całego klubu,
Hasan Ciftci