O Nas

Witamy na stronie Rotary Club Gdańsk Centrum, Dystrykt 2231

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  • rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
  • promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
  • promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
  • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
  • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy).
https://www.youtube.com/embed/TofTSYa1AEE

Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju. Oprócz Rotary kluby służebne znane w Polsce to np. Lions. Na świecie także m.in.SertomaKiwanisZonta.